Tilsynsrapport

Tilsynsrapport 2020 er kommet

Vi ved, at tilsynsrapporterne har stor betydning for valg af dagtilbud, fordi tilsynsrapporten afspejler det pædagogiske miljø, som er fundamentet for jeres barns hverdag. Vi er et nyt ledelsesteam og vi har siden efteråret sammen med medarbejderne arbejdet for at skabe forandring. Det nyeste tilsyn, viser at vi lykkes med rigtig mange af de tiltag, vi har sat i værk. Vi er dermed på rette vej!

I 2019 havde vi 3 i Ny indsats(tidligere rød), 3 i Tilpas indsat(tidligere gult), 0 i Vedligehold indsats (grøn)

2020 har vi 1 i Ny indsats, 4 i Tilpas indsats og 1 i Vedligehold indsats.

Det er virkelig flot arbejde af alle medarbejderne. Hvis I vil læse mere, så kig i Tilsynsrapporten, som er vedhæftet som bilag

 

 

Hvilke indsatser har vi sat i værk 2019

Vi arbejder målrettet inden for 4 temaer. Disser er inklusion og fællesskab, sociale relationer, sprog og science.

Inklusion og fællesskab:
Hver dag deler vi os op i små grupper på oftest 4-8 børn i hver gruppe. Det gør, at rammerne for børnenes trivsel bliver bedre og det giver dem mulighed for at lære og udvikle sig. En lille gruppe af børn støjer også mindre. Det betyder mere ro og giver den voksne overblik og bedre mulighed for at se det enkelte barns behov og understøtte dette.  Børnene kan også bedre få øje på hinanden, lege sammen og være trygge.

Sociale relationer:
Vi arbejder sammen med psykologerne i Børne- og Ungdomsforvaltningen med at skabe tryghed mellem børnene og mellem børnene og de voksne. Vi har et redskab, vi kalder Tryghedscirklen, og den bruger vi i arbejdet med at styrke de voksnes relation- og samspilskompetencer. Netop de kompetencer ved vi, har stor betydning for børnenes evner til f.eks. at udvikle sprog, at lære og hvordan man udvikler sociale relationer.  Tryghedscirklen giver os viden og et fælles sprog for, hvad børnene har brug for fra de voksne. Resultatet er, at børnene trygt kan udforske verden og hele tiden kan vende tilbage til sin trygge base i den voksne.

Sprog:
Vi arbejder med at udvikle børnenes sprog gennem samtaler, leg og fælles opmærksomhed. Vi er i gang med et kompetenceforløb som tager afsæt i samspillet mellem barn og voksen. Forløbet handler om at udvide barnets sprog, når vi hele tiden er opmærksomme på, at vi taler udviklings-og alderssvarende med barnet. Desuden skal vi som voksne tilpasser os, det enkelte barns måde taler og kommunikerer. Vi bruger UGL-metoden, som består af tre trin:

U:
Hold udkig(observer) se efter nonverbal kommunikation. Hvad optager barnet? Hvad vil barnet gerne fortælle dig?

G:
Giv tid(vent) giv barnet mulighed for at svare. Det betyder, at den voksne skal tie stille og vente, fordi barnets responstid ofte er længere, end vi forestiller os, og vi derfor er tilbøjelige til at svare for barnet.

L:
Lyt ordentlig efter og lyt ”bagom”. Hvad er barnets intension? Hvad er barnets perspektiv?

Science:
I 2019 er Barndommens Land blevet science-institution. Derfor er vi i gang med at udvikle sciencepædagogikken. Det gør vi gennem eksperimenter. For eksempel ved at undersøge hvad der sker, når man kommer vand i fryseren? Sciencepædagogikken tager udgangspunkt i børnenes egen undren og egne spørgsmål om naturvidenskab, natur og naturfænomener, planter, dyr og klima. Vi arbejder didaktisk med at fremme børns egne kreative refleksioner, så de bliver bedre til at skabe deres egen forståelse, frem for at de voksne blot svarer korrekt på børnenes specifikke spørgsmål. Derfor arbejder vi med at stille åbne hv-spørgsmål – hvordan, hvorfor, hvornår - for at vi sammen kan finde et svar på det, barnet søger svar på. Det er en længere proces og kræver øvelse, så det bliver en måde at samtale på i alt, hvad vi laver sammen med barnet.

Vi har udarbejdet et årshjul, som går på temaer ind i science.