Legepladsen på sydvestsiden
Velkommen til Barndommens Land

Barndommens Land er en integreret institution som ligger på ydre Østerbro med både vuggestue, børnehave og en udflytterdel.

Udflytterbørnehaven kører hver morgen fra Barndommens Land til vores hus i Lille Skensved, som ligger uden for Køge. Bussen kører kl. 8.00 og er tilbage igen kl. 16.00

Der går ca. 110 børn i institutionen. Børnene er fordelt på tre vuggestuegrupper, tre hjemmebørnehavegrupper og to udflytter børnehavegrupper.

I Barndommens Land er stemningen god, varm og omsorgsfuld.

Vores mål er at være ramme om et godt børneliv, hvor børnene er i centrum og fokus er på det enkelte barns trivsel, udvikling, dannelse og læring.

Midlet er høj faglighed, nærvær, et godt arbejdsfællesskab og højt engagement.

Vi er en sammenhængende institution, hvor vi er fleksible og hjælper hinanden på tværs af huset.

Vi har en fælles pædagogisk rød tråd i vores tilgang til børnene, og vi sikrer trygge og glidende overgange. Det gør
dagligdagen god, lærerig og udviklende for børnene. 

Sådan arbejder vi i Barndommens Land

Vi ved at der er mange ting dit barn skal lære og mange erkendelser dit barn skal gøre sig i sin opvækst.

De gennemgående temaer for hele huset er:

  • Tryghedsskabende relationer og samspil

  • Inklusion og fællesskab

  • Struktur og rutiner for at skabe genkendelighed og sprog, hvor vi har fokus på at udvikle børnenes sprog gennem samtaler,

  • Leg og fælles opmærksomhed.

Vi arbejder hver dag i mindre børnegrupper. Det giver fordybelse og ro til aktiviteterne og bedre rammer for dit barns trivsel.

Vi ved, at når vi opdeler børnene i mindre grupper, bliver kvaliteten af vores arbejde bedre, og børnene får større udbytte af de aktiviteter, vi laver med dem. 

I mindre grupper er der bedre mulighed for at dit barn knytter gode venskaber og får en god tæt voksenkontakt hver dag.

Hvis du/i er interesseret i at besøge os, så kan du kontakte os på telefon: 3366 5700 eller  2345 1129

Følg barnets hverdag og trivsel på KbhBarn

I Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune værdsætter vi det tætte samarbejde med forældrene. 

Derfor har alle forældre i kommunale og selvejende institutioner nu mulighed for at få adgang til hurtigere og lettere dialog med deres barns institution.

Systemet der gør dette muligt hedder KbhBarn. KbhBarn gør det muligt at følge barnets hverdag og trivsel digitalt via hjemmeside, intranet og apps.