Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet bygger på tryghed, åbenhed og kendskab. Det gode forældresamarbejde opstår i det daglige møde mellem stuens medarbejdere og jer. Vi bidrager med vores faglighed og viden om barnets deltagelse i fællesskabet i daginstitutionen. Vi samarbejder omkring barnets læring og jeres viden om barnet er vigtig for os. I kan også få små opgaver, som I skal øve hjemme sammen med barnet.   

Derudover er det væsentligt, at I følger med på kbh-barn, hvor vi lægger billeder og dagbøger op, som også giver et indblik i dagligdagen. Desuden kan I bruge billederne til at få barnet til at fortælle om egne oplevelser. Og spørg os endelig, hvis der er noget, I går og tænker på. Vi har altid tid til jer og ellers finder vi tiden.

Her er nogle af de faste samtaler, som vi holder med jer:

  • En opstartssamtale hvor vi undersøger barnets liv indtil nu, familieforhold og gensidige forventninger.

  • En 3 måneders samtale

  • En årlig trivselssamtale

  • En overleveringssamtale fra vuggestue til børnehave og igen ved skolestart

  • Samtaler efter behov, et behov der enten er jeres eller vores.

Vi har Tværfaglige Samarbejdsmøder, som er møder omkring barnets uden forældre. Mødet har fokus på vejledning til det pædagogiske personale, når vi vurderer behovet for, at få andres faglige blik på et barns udvikling, trivsel og læring. Vi taler altid med jer forinden og bagefter.

Nogle gange oplever vi, at et Tværfagligt Samarbejdsmøde ikke altid er tilstrækkeligt, da vi mangler den viden, som I har. Så indkalder vi jer til Børneforum, hvor de samme fagpersoner også deltager.  De fagpersoner som kan deltage i disse møder er psykologen, tale-hørelæreren, sundhedsplejersken, daginstitutions socialrådgiver

Når vi har en bekymring vedr. vold i hjemmet eller seksuel krænkelse af barnet er det iflg. Serviceloven §153 lovpligtigt, at vi underretter uden om forældrene.